Under the Same Sun

Printed Book

Köp för SEK 350

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Under the Same Sun

Parallel Issues and Mutual Challenges for San and Sami Peoples and Research

ISBN
9789176011379
Hard cover
200 pages
Published
2015
Language
eng

Peter Sköld, Moa Sandström, Maitseo Bolaane

Price from SEK 350

Skrifter från Centrum för samisk forskning, no. 22

Denna bok är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan San Research Centre, University of Botswana och Vaartoe – Centrum för samisk forskning (CeSam) vid Umeå universitet. De olika kapitlen är skrivna av projektdeltagare som representerar urfolksforskning, urfolksstudenter, urfolksorganisationer och – samhällsarbetare samt personal vid universitetsbibliotek.

Olika aspekter diskuteras kring ämnen som sårbarhet och satsningar på hållbar utveckling för Sanfolket och det samiska folket genom teman som urfolksrätt, samhällsutveckling, traditionell kunskap, etnicitet, språk, utbildning, hälsa och urfolksforskning. Utgångspunkten är att toppstyrda tillvägagångsätt och externa perspektiv sällan uppnår positiv förändring på lång sikt, vare sig det gäller utvecklingsinsatser eller forskning. För att lyckas måste hållbar utveckling förankras hos och definieras av de berörda folken själva.