Gabna sameby

I förändringens tid 1890-1940

SEK 400

Skogssamisk vilja

En jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid

SEK 350

Banbrytande ledare och forskare

Vänbok till Lars Thomasson

SEK 363

Ett historiskt möte

Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

SEK 273

Under the Same Sun

Parallel Issues and Mutual Challenges for San and Sami Peoples and Research

SEK 350

Historien och Härjedalsdomen

En kritisk analys

SEK 385

Nya vatten, dunkla speglingar

Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

SEK 350

Lappväsendet

Tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971

SEK 490

Långa perspektiv

Samisk forskning & traditionell kunskap

SEK 371

Rivers to cross

Sami Land Use and the Human Dimension

SEK 350

Vid foten av fjället

Forskning om samernas historia och samhälle

SEK 385

Jakten på den försvunna samiska dansen

Det här är berättelsen om hur koreografen Ola Stinnerbom till slut fann bevisen på att det verkligen har funnits en samisk danstradition.

SEK 140

Äktenskap i Sápmi

Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895

SEK 254

Människor i norr

Samisk forskning på nya vägar

SEK 360

Renskötseln är mitt liv

Analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning

SEK 241

En lappdrängs omvändelse

Svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700-talen

SEK 300