Ett land, ett folk

Tryckt bok

Köp för 300 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Ett land, ett folk

Sámpi i historia och nutid

ISBN
9197446823
Inbunden
285 sidor
Utgiven
2005
Språk
swe

Per Axelsson, Peter Sköld

Pris från 300 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 3

Historisk forskning har haft en viktig uppgift att fylla. Utforskandet av norra Skandinavien, och särskilt samernas, historia har varit ett viktigt fundament i uppbyggandet av samiska rättigheter och strävan mot självstyre. Åtskilliga värdefulla arbeten har mött dagens ljus. Ändå återstår mycket att göra för att kunna möta de krav som samhälleliga instanser och utredningar idag reser för att kunna fullfölja sina uppgifter.

I den här antologin är artiklarna indelade efter tre övergripande forskningsområden; studier med historisk och religionsvetenskaplig inriktning, historiedemografiska undersökningar av Lappmarken samt forskning kring identitet och kön. Det är vår förhoppning att Ett land, ett folk – Sápmi i historia och nutid ska kunna erbjuda såväl den intresserade allmänheten som den initierade forskaren ny och spännande kunskap om det samiska samhället.